Vil du være en del av NSF Vestland sitt fylkesstyre 2020-2023?

Av Mette Mikkelsen, 25.11.2019

Er du kandidat til vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vestland sitt fylkesstyre?

Det er åpnes nå for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.

 

Ønsker du å stille til  valg må noen foreslå deg. På fylkesmøte i mars 2020 skal det velges fylkesleder, nestleder, syv medlemmer og syv varamedlemmer som skal utgjøre NSF Vestland sitt fylkesstyre. Kandidatene skal velges av og blant medlemmer i eksisterende Sogn og Fjordane og Hordaland fylke som til sammen skal utgjøre NSF Vestland. Nominasjonskomiteen velges fra de samme nåværende fylkene på HTV konferansen 27. og 28. november 2019 og de håper på innspill og kandidater som kan bekle de ulike vervene. Grunnet OU-prosess i organisasjonen er denne valgperioden på 3 år, fra og med 2023 vil man være inne i normal "rytme" med 4 års periode.

Fylkesleder og nestleder er verv som frikjøpes av NSF, det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i det nye fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket. Medlemmene i fylkesstyret som ikke er frikjøpt får honorar for sitt arbeid i styret.

I henhold til NSFs vedtekter er det ikke anledning til å foreslå seg selv. Foreslåtte kandidater må si seg villig til å stille til valg ved å skrive under på en villighetserklæring der det også står hvem som er forslagsstiller/forslagstillere.

Frist for innsending av villighetserklæring er 26. januar 2020.

Det nye fylkesstyret velges av delegatene under NSF Vestlands fylkesmøte 25. mars 2020. Styret inkludert fylkesleder og nestleder tiltrer sine verv i det fylkesmøtet blir avsluttet.