Skriveverksted på Lesvos - 30. august til 6. september 2020

Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund med minimum mastergradskompetanse som arbeider med ulike publikasjoner. 

Det tilbys veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid.

Program og mer info om påmelding finner du her: https://www.nsf.no/skriveverksted-i-hellas/medlemskapsartikkel/1747312

Professor Ellen Karine Grov, OsloMet og Professor Bengt Eirik Karlsson, USN er hovedansvarlige for det faglige innholdet i kurset, sammen med fagsjef og førstelektor Kari Elisabeth Bugge, NSF, og universitetslektor Frank Oterholt, UiA

Prisen er kr 5600,-. Dette dekker reisekostnader Oslo-Lesvos t/r, kost, losji, kursavgift og transport t/r studiesenter.

Det er «førstemann til mølla» som gjelder. Begrenset antall plasser – så vær rask med påmeldingen 😊