Styresammensetning i Selskap for sykepleieforskning i perioden 2019 - 2021

Av Trude Haugland, 27.11.2019

Nytt styre i faggruppen Sykepleieforskning

Trude Haugland, leder,
Ragnhild Nicolaisen, nestleder og økonomiansvarlig
Anne Margrethe 
Heidi Jerpseth, nasjonal redaktør for tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning
Edel Svenden, FB- og webansvarlig
Kjersti Grønning, styremedlem
Torild Sneltvedt, styremedlem
Bente Hamnes
Ann-Christin Fjørtoft
Anne Sofie Sand