Vedtekter

Av NSF, 11.12.2019

NSFs vedtekter for perioden 2019-2023.

Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Vedlagt er NSFs vedtekter for perioden 2019 - 2023.