Årets Mørketidskonferanse er over

Av Kristine Børsum Stenstad, 28.11.2019

Tusen takk til alle deltagere og innledere for to flotte dager. Presentasjonene til foreleserne som har samtykket til deling finner du i konferanseappen.

Årets fagkonferanse har belyst ulike temaer knyttet til eldre - psykisk helse og rus, og har vært et samarbeid mellom NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens, Sentralt fagforum og SPoR.

Vedlagt finner du program. Informasjon om foreleserne samt presentasjonene til de som har samtykket til deling finner du i konferanseappen.

Informasjon om arrangementer legges ut på nettsidene her samt Facebook

Faggruppen SPoR kan kontaktes på faggruppeleder SPoR

Faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens kan kontaktes på faggruppeleder FGD

Takk for i år!