Vil du være en del av NSF Oslo sitt fylkesstyre 2020 – 2023?

Av Inger Roth Antonsen, 07.02.2020

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Oslo sitt fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

På neste års fylkesmøte skal det velges fylkesleder, nestleder, syv medlemmer og syv varamedlemmer som til sammen skal utgjøre NSF Oslo fylkesstyre.  Nominasjonskomiteen velges den 4. desember, og de håper på mange innspill og forslag til kandidater som kan bekle de ulike vervene. Grunnet vedtatte endringer i organisasjonen er denne valgperioden på 3 år. Fra og med 2023 vil man være inne i normal "rytme" med fire års periode. 

Fylkesleder og nestleder er verv som frikjøpes av NSF. Det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket.

Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

I henhold til NSFs vedtekter er det ikke anledning til å forslå seg selv. Foreslåtte kandidater må si seg villig til å stille til valg gjennom å skrive under på en villighetserklæring der det også står hvem som er forslagsstiller.

Frist for innsending av villighetserklæring er 25. februar2020.  Send gjerne inn erklæringen så snart som mulig. 

Nominasjonskomiteen intervjuler kandidater etterhvert som erklæringene kommer inn til de.

Villighetserklæring NSF Oslo - fylkesmøte 2020

Det nye fylkesstyret velges av delegatene under NSF Oslo sitt fylkesmøte 25. -  26. mars 2020. Styret inkludert fylkesleder og nestleder tiltrer sine verv i det fylkesmøte blir avsluttet.