Konstituering nominasjonskomite

Av Trine Bruseth Sevaldsen, 28.11.2019

Nominasjonskomite for valg av nytt fylkesstyre, fylkesleder og nestelder ble konstituert mandag 25/11-19. Kontaktinformasjon til medlemmer i nom.komite:

Nominasjonskomiten til fylkesvalget 2020

FUNKSJON

NAVN

HTV-område

Leder

Anita Hellevik Magerholm

Ålesund

kommune

Nestleder

Eli Mona Heggernes

Ålesund sykehus

Medlem

Randi Hjorthaug

Volda kommune

Medlem

Ketil Kvig

Sykehuspsykiatri

Hjelset                                                                      

Medlem

Grete Elise Gjørvad Øen

Sula kommune

Medlem

Pål Talsethagen

Molde kommune

  1.   varamedlem

Turid Anette I Magerøy

Fræna kommune

  1.   varamedlem

Søgni Margrete Grøndal

Ålesund kommune

  1.   varamedlem

Aud Hessen

Ålesund kommune

  1.   varamedlem

Martin Solbjørg

Ålesund kommune

  1.   varamedlem

Marte Nygård

Midsund kommune

  1.   varamedlem

Lillyanne Blindheim-Rødal

Molde sykehus