Nominasjonskomite for Innlandet er valgt

Av Thomas Emil Lykken, 01.12.2019

På konferansen for hovedtillitsvalgte fra Hedmark og Oppland ble det gjennomført valg av nominasjonskomite. Denne består av 3 faste medlemmer fra hvert av fylkene, og 3 vara fra hvert av fylkene.

Følgende ble valgt:

Faste

Line Nerem

Liv Haugli

Monica Berg

Frida Canestedt

Andrea Holmestad

Åsmund Gravdal

 

Vara (1 vara. har møterett)

1. Mariann Eriksrud

2. Monica Bakken

3. Elisabeth Rosenvinge

4. Nina Lien

5. Line Hauan

6. Marius Johansen