Medlemmer til nominasjonskomite er valgt

Av Halvard Dalen, 30.11.2019

På HTV konferanse 27.november 2019 ble Aust-Agders andel av felles nominasjonskomite for valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyre for nye NSF Agder i perioden 2020-2023 valgt.
Gratulerer og lykke til i arbeidet!

Aust-Agders nominasjonskomitemedlemmer skal sammen med valgt nominasjonskomité fra Vest-Agder utgjøre felles nominasjonskomité for valg av fylkesstyre i nye Agder fylke. Nominasjonskomiteen skal intervjue og gi sin innstilling på kandidatene som foreslås til de ulike vervene, og som skal velges på fylkesmøtet for nye NSF Agder den 26.mars 2020.
Oversikt over Nominasjonskomiteen for Aust-Agder finner du i vedlagte dokument.