Klima- og miljøendringene truer folkehelsen

Av NSF, 02.12.2019

Sykepleierforbundet med klar beskjed til FNs klimakonferanse i Madrid.

Norsk Sykepleierforbund krever at den norske regjeringen leder an i kampen for å redusere klimagassutslippene. I dag starter FNs klimakonferanse i Madrid og den norske delegasjonen har et brev fra NSFs landsmøte med i kofferten.

– Arbeidet med klima- og miljøspørsmål står ved et veiskille. Skal verden sikres en bærekraftig utvikling er det behov for en umiddelbar retningsendring. Klima- og miljøendringer er vår tids største helseutfordring, millioner av mennesker får forkortet sine liv av luftforurensing alene, heter det i brevet som ble oversendt fra forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i forrige uke.

– Klima- og miljøkrisen er også en helsekrise og endringene fører til psykisk og fysisk uhelse. Det viktigste slaget om helse står utenfor helseinstitusjoner. Forebyggende helsearbeid er sentralt, og sykepleierne har en viktig rolle når følgene av klima- og miljøkrisen må håndteres

Vedlagt kan du lese uttalelsen fra landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund i sin helhet.

Til Norges delegasjon til FNs klimakonferanse i Madrid.pdf