Nominasjonskomité for NSF Sogn og Fjordane

Av Gunn Bente Levik, 03.12.2019

Under HTV-konferansen 27.november 2019,vart det valt nominasjonskomité. Nominasjonskomiteen består av 3 medlemmar og 3 varamedlemmar frå Sogn og Fjordane. Oppgåvene til nominasjonskomiteen er å førebu val av fylkesstyret i Vestland fylke.

 

Komiteen lagar innstilling til val som skal gjennomførast i NSF Vestland sitt fylkesmøte i mars 2020. Komiteen frå Sogn og Fjordane skal innstille fylkesleiar,nestleiar, 4 medlemmar og 4 vara av føreslegne kandidatar.

Nominasjonskomiteen frå Sogn og Fjordane består av:

Medlem:

  • Christine Toft Figenschau
  • Tonje Strandos
  • Arthur Norevik

Vara:

  1. Anne-Margrethe Hjertenes
  2. Solveig Heggheim