Vil du være medlem av fylkesstyret i NSF Nordland?

Av Tone Moan Nordby, 03.12.2019

På fylkesmøtet i NSF Nordland 25.-26.mars 2020 skal det velges nytt fylkesstyre. Ønsker du å stille til valg, eller kjenner du noen du tror kunne gjort en god jobb for medlemmer og tillitsvalgte? Les mer her! 

Valg av fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer/ varamedlemmer.

 25. - 26.mars 2020 skal det være fylkesmøte i Bodø. Delegatene på møtet skal velge fylkesleder, nestleder og medlemmer/ varamedlemmer til fylkesstyret i NSF Nordland.

 Landsmøtet 2019 vedtok at nestleder i NSF Nordland skal frikjøpes 100 %, i tillegg til fylkesleder. Fylkesstyrene ble også utvidet med 2 medlemmer og varamedlemmer.

Fylkesleder og nestleder er verv som frikjøpes av NSF, det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket.

Fylkesleder og nestleder vil ha oppgaver knyttet til fylkeskontorets drift i forhold til politikk/ politiske vedtak, handlingsplan og overordnede målsetninger.

 Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

 

Fylkesstyret i NSF Nordland skal bestå av:

fylkesleder, nestleder, 7 medlemmer og 7 varamedlemmer.

 Valgperioden er på 3 år, fra 2020 – 2023.

 Alle NSF`s medlemmer i Nordland er valgbare og det er opp til de ulike organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer i NSF å foreslå kandidater til valg. Med organisasjonsledd menes: et hovedtillitsvalgtområde, fylkesstyre og faggrupper. Kandidatene må være forespurt og sagt seg villig. Kandidater til medlem i fylkesstyret er også å anse som kandidat til varamedlem.

 Styret inkludert fylkesleder og nestleder tiltrer sine verv i det fylkesmøtet blir avsluttet.

 

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG PÅ KANDIDATER ER : 7.FEBRUAR 2020.

 

Forslag på kandidater skal begrunnes av forslagsstiller og det skal foreligge en utfylt og underskrevet villighetserklæring. Det er ikke anledning å foreslå seg selv. Dette gjelder også for nåværende medlemmer av fylkesstyret.

 Her finner du villighetserklæringen:

Villighetserklæring fylkesstyrevalg NSF Nordland 2020

 

Nominasjonskomiteens innstilling til de ulike valgene vil bli offentliggjort senest 9.mars 2020. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nominasjonskomiteens medlemmer:

 

Rakel Bjørnsdottir Braaten (leder)                                

Tlf:        94870178 (jobb)/ 92658569 (privat)

Epost: missrakel@hotmail.com

 

 

Tor Helge Kveinå         

Tlf:        99615598                               

Epost: torkve@online.no

 

 

Anne-Lise Solberg                                                                  

Tlf:   90862301                         

Epost: anne-lise.solberg@nav.no                                                                                

 

 

Line Høidahl

Tlf: 48142541/  75424122(jobb)

Epost: line.hoidahl@nlsh.no

 

 

Silje Sandstrak                                                                                               

Tlf:   91341624

Epost: silsands@online.no

 

 Elin Johansen

Tlf: 91786202

Epost: elin.johansen@donna.kommune.no

 

Sekretær for nominasjonskomiteen er: Trine Berg, rådgiver NSF Nordland

75585105/ 97534946 , trine.berg@nsf.no

 

 Med vennlig hilsen

Nominasjonskomiteen ved leder

 

Rachel Bjørnsdottir Braaten (sign.)