Oppdateringskonferanse 2019

Av Trude Hansen, 04.12.2019

28.-30.11 ble det avholdt oppdateringskonferanse for hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i Buskerud på Storefjell. Det var ca 80 tillitsvalgte som var tilstede. 

Det er en engasjert og kunnskapsrik gjeng med tillitsvalgte i Buskerud. Tre dager med læring, erfaringsutveksling og diskusjoner gikk fort. Spekter, KS, Virke og Staten var representert ved tillitsvalgte fra hele Buskerud. 

Jenn-Karin og Stine som begger jobber i NAV.

Den første dagen ble brukt til å snakke om landsmøtet og de vedtak som ble fattet der. Det blir spennende fremover nå som Buskerud blir en del av NSF Viken. 

Det ble avholdt valg av representanter til nominasjonskomiteen i NSF Viken. Det er en viktig jobb som skal gjøres inn mot fylkesmøtets om skal avholdes i mars 2020.

I tillegg var det blant annet fokus på arbeidstid, hovedavtalen, tillitsvalgtes rettigheter og plikter og IA (inkluderende arbeidsliv).

Tusen takk til Jenn-Karin Skramstad for ett fantastisk og engasjerende foredrag om IA og alt som rører seg i kjølevannet av den nye avtalen.

Litt underholdning var det på kvelden. Gruppen ble delt inn i mange smågrupper med oppgave om å lage ett vers på tema.

Her er ett av de fantastiske bidragene:

Tema: juletre på musevisa

Omsider kommer turen som alle venter på

Tillitsvalgte treffes på Storefjell, ho-ho

Treet det er pyntet og hatten er tatt på

Da er vi alle sammen i julestemning nå

Handlingsplan, arbeidstid, kommunikasjon

Vedtekter og landsmøte, en dråpe med pensjon

Heisann og hoppsan, jammen ble det bra

En siste skål for Buskerud, til Viken vi må dra