Nominasjonskomite til valg av nytt fylkesstyre NSF Viken

Av Trude Hansen, 04.12.2019

26. mars 2020 skal det avholdes fylkesmøte i NSF Viken. Det skal da velges nytt fylkesstyre. Representantene fra NSF Buskerud til nominasjonskomiteen ble valgt på oppdateringskonferansen.

Det er hovedtillitsvalgte i Buskerud som velger hvem som skal være representanter og vararepresentanter til nominasjonskomiteen i NSF Viken. Valget ble gjort under oppdateringskonferansen på Storefjell.

Det skulle velges to representanter og to vararepresentanter. 

Det var 6 kandidater til vervene. Tusen takk til alle som stilte. 

De som ble valgt inn som representanter er:

  • Hege Haugen - hovedtillitsvalgt i Øvre Eiker
  • Espen Bjørkenes - avdelingssykepleier ved nevrologisk sengepost på Drammen sykehus.

I tillegg så ble det valgt to vararepresentanter. Det ble:

  • 1. vara Anne Grete Bjaaland - hovedtillitsvalgt i Vestre Viken, klinikk Bærum
  • 2. vara Siri Meyer - førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge

Det er en viktig jobb som nå skal gjøres inn mot valget av nytt fylkesstyre i NSF Viken 26. mars 2020. Det skal velges leder og 2 nestledere samt styremedlemmer. Det nye storfylket skal ha ett styre som består av 12 medlemmer. Det velges 4 representanter og 4 vararepresentanter fra hvert av de sammenslåtte fylkene: Akershus, Buskerud og Østfold.