Viktig melding om plassering av fylkeskontoret i Vestland.

Av Mette Mikkelsen, 05.12.2019

Forbundsstyret vedtok følgende i møte 4. desember 2019.

Fylkeskontoret i Vestland plasseres i Bergen.

Så håper vi det om litt administrativt besluttes å ha distriktskontor i nordre del av Vestland fylke (nåværende Sogn og Fjordane).

Kontakt fylkesleder Mette Mikkelsen dersom dere har spørsmål.