Årets sykepleier og sykepleierleder 2019

Av May Kristin Pedersen, 05.12.2019

På NSF Sør-Trøndelags siste julemøte ble Marte Anzjøn kåret til årets sykepleier og Mariann Rødseth kåret til årets sykepleierleder. 

Hvert år kårer vi årets sykepleier og årets sykepleierleder på julemøtet til NSF Sør-Trøndelag. I år var det mange gode og utfyllende forslag til kandidater for prisene. 

Årets jury, Randi Salvesen, Gørill Tranås og Ola Bratås har gjort følgende innstilling til årets sykepleierpriser, som ble vedtatt av fylkesstyret i forkant av julemedlemsmøtet 4.desember 2019.

De nominerte til årets sykepleier var: 

•Siri Løvberg, St.Olavs hospital
•Toril Breivold Sletten og Lisa Seim, Ørland kommune
•Heidi Torgersen, St.Olavs hospital
•Sissel-Marie Paulsen, St.Olavs hospital
•Heidi Torgersen, Mona Hårstad, Arve Håskjold, Monica Augustsen og Irene Westerlund, St.Olavs hospital
•Anne Småland, St.Olavs hospital
•Nina Rendalsvik, St.Olavs hospital
•Vibeke Olufsen, NTNU
•Marte Anzjøn, St.Olavs hospital
•Ingrid Elisabeth Stranden, Ørland kommune

 

Vinneren av Sykepleierprisen 2019

Modig, tydelig, stolt

Årets sykepleierpris tildeles en spesialsykepleier ved St.Olavs hospital, som både utvikler og profilerer sykepleiefaget på en positiv måte.

Hun beskrives som en som jobber for pasienten, tar ansvar og som ikke bare er løsningsorientert, men er selve løsningen. Hun har stor arbeidskapasitet og står på for å forbedre tilbudet til pasientgruppen kronisk syke barn. Hun tar opp de store spørsmål innenfor temaer som behandling, etiske dilemmaer og palliasjon. Hun er opptatt av å få til de gode og nødvendige samtalene med barn og ungdom om vanskelige tema.

I tillegg har hun all kompetanse som kreves for å jobbe med akutt kritisk syke barn og deres familier under intensivbehandling.

Årets vinner av Sykepleierprisen står for ekte tverrfaglighet og spiller leger, sykepleiere, fysioterapeuter mfl gode. Hun er en inspirator, jobber på tvers i Barne- og ungdomsklinikken og har god samhandling med kommunehelsetjenesten. Sammen med kollegaer er hunen aktiv pådriver for å få i gang Avansert hjemmesykehus i barne – og ungdomsklinikken.

Hun er alltid positiv, samtidig tydelig direkte og uredd. Hun sprer godt humør og optimisme blant kronisk syke og deres behandlere.

Hun har et høyt sykepleiefaglig nivå og er aktiv som veileder og underviser for kolleger både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Årets vinner av sykepleierprisen er: Barnesykepleier Marte Anzjøn

 

 

De nominerte til årets sykepleierlederpris var: 

•Mariann Rødseth, St.Olavs hospital
•Tone Paulsen, St.Olavs hospital
•Irene Westerlund, St.Olavs hospital
•Mariann Barø, St.Olavs hospital
•Nina Jensen Mjøen, Oppdal kommune
•Ann Oddrun Medby, Sykepleierutdanningen NTNU

 

Vinneren av Sykepleierlederprisen 2019

Modig, tydelig, stolt

Årets sykepleierlederpris tildeles en sykepleierleder ved St.Olavs hospital som er en inspirator, motivator og kulturbærer av sykepleie.

Hun beskrives som en stor kapasitet innen sykepleifaget, ser aldri mørkt på en utfordring og strekker seg langt for å nå sine mål. Hun er innovativ, og ser alltid etter muligheter som kan gjøre pleie og behandling både bedre og mer effektiv. Hun var initiativtaker til å utvikle en pasientdagbok for å sikre brukerinvolvering på en bedre måte. Denne utvikles nå til en elektronisk versjon og vil bli breddet ut regionalt. Hun har også vært en viktig medspiller i innføringen av kartleggingsverktøyet NEWS ved St.Olavs hospital.

Årets vinner av Sykepleierlederprisen har etablert og leder en ny enhet ved St.Olavs hospital der det er planlagt gode pasientforløp med høy kvalitet. Hun jobber godt tverrfaglig i lederteam med medisinsk leder.

Hun beskrives som en motivator som ser sine medarbeidere, og som gir tilbakemeldinger på utført arbeid i hverdagen. Samtidig stiller hun tydelige krav til sine medarbeidere, og det er ingen tvil om hvor hun mener listen bør ligge.

Hun liker også å undervise både studenter og kolleger, deler sine erfaringer og ideer og drar ofte i gang faglige diskusjoner både i sengepost og i ledergruppe

Årets vinner av Sykepleierlederprisen er: Mariann Rødseth