Medlemmer fra Hordaland valgt til sentrale verv på landsmøtet 2019

Av Siri Johanne Olsen, 06.12.2019

Fire medlemmer fra Hordaland ble valgt inn til sentrale verv på Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 2019.

 

Terje Årsvoll Olsen ble valgt inn i en ny periode i Rådet for sykepleieretikk.

Marianne Sæhle ble valgt inn som 1. vara i forbundsstyret. Dette er hennes andre periode i forbundsstyret.Bente Leversen ble valgt inn som 1.vara i nominasjonskomiteen.

 

Petter Øverli ble på sitt første landsmøte valgt inn som 6. vara til forbundsstyret.