Studentvalget 2020

Av Trine Håvardsen Skaar, 07.12.2019

Som studentmedlem i NSF skal du velge hvem som skal representere deg, og dine medstudenter på NSF Students årsmøte 2020.

I årets studentvalg skal det velges følgende representanter:

  • Fylkesrepresentant i ditt fylke
  • Skoledelegat til årsmøtet i NSF Student (18.-21. juni)

Fylkesrepresentantene møter på årsmøtet 17. juni for å få en innføring i deres rolle, resterende skoledelegater ankommer 18. juni til Årsmøtets start.

Begge valgene gjennomføres samtidig og studentvalget 2020 foregår slik:

Meldeperioden:

Fra 1. - 31. mars kan du melde deg som kandidat, eller nominere en medstudent som du mener vil være en god representant i ett eller flere av vervene. Dette gjør du elektronisk.

Stemmeperioden:

Fra 1. - 30. april kan du stemme på hvem du ønsker skal representere deg i fylkesstyret og på årsmøtet. Alle studentmedlemmer har stemmerett i studentvalget.

Valgresultatene vil kunngjøres 4. mai på www.nsfstudent.no.

 

Still til sentrale verv i NSF Student

Årsmøtet 2020 skal velge leder, nestleder og studentstyrets fem medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg skal det velges fem medlemmer til nominasjonskomiteen.

For å stille til valg må du fylle ut et kandidatskjema. Kandidatskjemaet sendes til nsfstudentvalg@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no.

Fristen for å stille til sentrale verv er 1. juni 2020.

Ledelsen i NSF Student

Leder og nestleder i NSF Student er frikjøpte verv på heltid. NSF Student har kontor på sykepleiernes hus i Tollbugata 22 i Oslo. NSF stiller ressurser tilgjengelig for leder og nestleder. Nominasjonskomiteen kan besvare eventuelle spørsmål angående dette.

Studentstyret

Studentstyret er NSF Students høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene. Det er om lag seks styremøter i året. Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer, hvor 1. vara blir innkalt til alle styremøtene. Studentledelsen inngår også i studentstyret.

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til årsmøtet.
Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er lørdag 20. juni kl. 23.00.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med NSF Student på mail.

Send oss en e-post.