Studentvalget 2020

Av Trine Håvardsen Skaar, 07.12.2019

Som studentmedlem i NSF skal du velge hvem som skal representere deg, og dine medstudenter på NSF Students årsmøte 2020.

I årets studentvalg skal det velges følgende representanter:

  • Fylkesrepresentant i ditt fylke
  • Skoledelegat til årsmøtet i NSF Student (18.-21. juni)

Fylkesrepresentantene møter på årsmøtet 17. juni for å få en innføring i deres rolle, resterende skoledelegater ankommer 18. juni til Årsmøtets start.

Begge valgene gjennomføres samtidig og studentvalget 2020 foregår slik:

Meldeperioden:

Fra 1. - 31. mars kan du melde deg som kandidat, eller nominere en medstudent som du mener vil være en god representant i ett eller flere av vervene. Dette gjør du elektronisk.

 VALGET ER AVSLUTTET, MEN DU KAN NÅ STEMME PÅ DIN KANDIDAT.

 

Stemmeperioden:

Fra 1. - 30. april kan du stemme på hvem du ønsker skal representere deg i fylkesstyret og på årsmøtet. Alle studentmedlemmer har stemmerett i studentvalget.

Stemmeperioden åpnes 1. april.

Valgresultatene vil kunngjøres 4. mai på www.nsfstudent.no.

 

AVGI DIN STEMMER HER 

 

Valg av fylkesrepresentanter 

Fra og med i år skal det velges to fylkesrepresentanter for hvert fylke, med unntak av Viken hvor det skal velges 3. NSF trer inn i den nye fylkesstrukturen fra og med 1. april, som er når stemmeperioden starter. Valget vil derfor bli utført på en litt annerledes måte dette året her. Valget av fylkesrepresentantene for hvert av de nye fylkene gjøres ved at det velges den fra hvert av de tidligere fylkene med flest stemmer. Det samme vil gjelde vara-fylkesrepresentanter.

 

Still til sentrale verv i NSF Student

Årsmøtet 2020 skal velge leder, nestleder og studentstyrets fem medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg skal det velges fem medlemmer til nominasjonskomiteen.

For å stille til valg må du fylle ut et kandidatskjema. Kandidatskjemaet sendes til

nsfstudentvalg@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

Fristen for å stille til sentrale verv er 1. juni 2020.

Ledelsen i NSF Student

Leder og nestleder i NSF Student er frikjøpte verv på heltid. NSF Student har kontor på sykepleiernes hus i Tollbugata 22 i Oslo. NSF stiller ressurser tilgjengelig for leder og nestleder. Nominasjonskomiteen kan besvare eventuelle spørsmål angående dette.

Studentstyret

Studentstyret er NSF Students høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene. Det er om lag seks styremøter i året. Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer, hvor 1. vara blir innkalt til alle styremøtene. Studentledelsen inngår også i studentstyret.

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til årsmøtet.
Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er lørdag 20. juni kl. 23.00.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med NSF Student på mail.

Send oss en e-post.