Valg av nytt fylkesstyre 2020-23

Av Guro Strugstad Jenssen, 09.12.2019

Sør- og Nord-Trøndelag fylke er slått sammen til et fylke, Trøndelag.  Ut fra det skal vi ha felles fylkeskontor og fylkesstyre, har NSF Landsmøte 2019 vedtatt. Nytt Fylkesstyre og fylkesleder skal velges 25.-26.mars -20.

 

Fylkeskontoret skal ligge i Trondheim.  1 ny administrativ leder blir tilsatt på fylkeskontoret.

Det nye fylkesstyret for Trøndelag i de neste 3 åra skal bestå av:

1 politisk leder og 1 politisk nestleder, begge er heiltidsverv 

8 fylkesstyremedlemmer, 8 varmedlemmer.

2 representanter fra faggruppene og 2 studentmedlemmer, disse administrerer selv hvem som skal sitte i fylkestyret.

Vi skal velge:

1  fylkesleder

1  nestleder

4 fylkesstyremedlemmer fra sørdelen og 4 ifra norddelen av fylket

4 vara fylkesstyremedlemmer fra sørdelen og 4 ifra norddelen av fylket

Det er HTV som har ansvaret for å komme med forslag på aktuelle kandidatar som fylkesleiar, nestleiar og fylkesstyremedlemar.  Nominasjonskomiteens oppgåve er å vurdere og innstille til verv blant dei innsendte kandidatane.

Dei som stiller til fylkesstyret som medlem stiller automatisk til verv som varamedlem.  Det er ikkje mulig å kun stille som varamedlem.

  • Den som foreslår kandidatar skal levere elektronisk  forslagskjema
  • Kandidatane skal levere elektronisk  villigheitserklæring.

Forslags og villighetserklæring sendes på mail til guro.strugstad.jenssen@nsf.no

Forslagsskjema valg 2020

Villighetserklæring 2020

 

 I forhold til NSF sine vedtekter er det fylgjande tidsfristar som gjelder:

  • 24. februar 2020   Siste frist for å levere forslag  på kandidatar til dei ulike verva, samt villigheitserklæring
  • 9. mars 2020  Nominasjonskomiteen offentleggjer innstillinga til nytt fylkesstyre
  • 25. og 26. mars 2020   Val av nytt fylkesstyre på fylkesmøte

 Lukke til med å finne mange , dyktige og engasjerte medlemar som stiller på val som fylkesleiarar, nestleiarar eller fylkesstyremedlem

Dersom de har spørsmål så ta gjerne kontakt med oss i Nominasjonskomiteen

 

Med helsing

Bodil Runde

Leiar i nominasjonskomiteen

bodil.runde@ntebb.no   / tlf 90747840

Ragnhild Brå Vardehaug

Nestleiar i nominasjonskomiteen

ragnhild.bra.vardehaug@online.no / Mob: 41669751