Metadata


Vold, trakassering og trusler – hva kan gjøres?

Av Guro Strugstad Jenssen, 09.12.2019

Fylkesleder Sølvi Sæther kommenterer Aftenpostens artikkelserie om vold og trusler i sykehjem.

 

74 prosent av den volden beboerne utøver, rammer dem som skal passe på dem, viser Aftenpostens kartlegging.

Det skal være nulltoleranse for å bli utsatt for vold på sin arbeidsplass. Som Arbeidstilsynet sier: «Litt vold er ikke greit. Det skal være nulltoleranse». Arbeidstilsynets inspektører erfarte også at mange ansatte har en tilleggsutfordring, fordi arbeidet er så emosjonelt belastende. I flere av virksomhetene rapporteres det at forebyggende arbeid blir nedprioritert på grunn av manglende tid, penger og kompetanse.

Ansatte på institusjoner topper listen over risikoutsatte yrkesgrupper. Over 31 prosent melder at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Det er mer enn både politi, fengselsansatte, sykehusansatte og folk som jobber med sosial omsorg i for eksempel NAV.

I Arbeidstilsynets rapport om vold og trusler i kommunale helse- og sosialtjenester fra 2017, kommer det frem at det er stor underrapportering av avvik. Alle er vi tatt på sengen i forhold til omfanget når man gjør som Aftenposten, og legger avvikene sammen. Samtidig vet vi som har tett kontakt med våre tillitsvalgte, at det er en stor underrapportering. Norsk Sykepleierforbund har i mange år jobbet med å få våre medlemmer til å melde avvik, både innenfor vold, arbeidspress, oppgaver som man ikke rekker å utføre osv. De ansatte er svært lojale, samtidig som det oppleves som at man ofte ikke blir tatt på alvor når man melder avvik.

I historien som fortelles i Aftenposten, er det tre grupper som er utsatt. Det er de ansatte som har en arbeidshverdag preget av uforutsigbar vold, trusler og trakassering. Det er medbeboere, ofte forsvarsløse og svært syke, som har krav på en trygg ramme på livet sitt, og som blir frarøvet denne tryggheten. Den tredje gruppen er de utagerende demente, som også er svært syke, redd og kanskje har mistet grepet på sin hverdag og som løser dette med vold.  Alle disse tre gruppene har behov og krav om en bedre beskyttelse.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at det er tilstrekkelig ressurser i sykehjem og institusjoner slik at slike situasjoner ikke oppstår. Gode kulturer for å melde avvik, og å følge opp avvik, er og blir viktig. For å kunne jobbe forebyggende, må arbeidsgiver også ha oversikt over de ansattes arbeidsmiljø, og beboernes behandlingsmiljø.   

Ifølge fagleder ved et sykehjem, og leder i Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for geriatri og demens, Tor Engevik, finnes det muligheter for forbedring. God nok og kompetent bemanning vil alltid kunne redusere utagering for denne sårbare pasientgruppen! Mange av oss som har lest Aftenpostens artikkelserie, forventer at ikke bare den lokale arbeidsgiver, men også  politikere, både kommunalt og sentralt, tar behovet for økt kompetanse i kommunehelsetjenesten på dypeste alvor.