NSF Innlandet trenger flere kandidater!

Av Jon H. J. Haugs, 26.02.2020

Vil du være med og lede nye NSF Innlandet?  30. mars 2020 skal vi gjøre viktige valg. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret i nye NSF Innlandet.  Meld deg til et av disse viktige vervene!

Mandag 30.mars 2020 arrangeres felles fylkesmøte for NSF Oppland og NSF Hedmark, på Scandic Lillehammer Hotel.  Der skal det velges fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer for nye NSF Innlandet 2020 til 2023. 

Både leder og nestleder frikjøpes i 100% stillinger.   I motsetning til dagens fylkesledere er de nye lederne ment å være mer rendyrkede organisasjonspolitikere.  Dette lar seg gjennomføre fordi NSFs forbundsstyre har vedtatt å tilsette egne, administrative ledere ved de nye fylkeskontorene.  Forbundsstyret har også vedtatt at det nye fylkeskontoret for NSF Innlandet skal ligge i Hamar. 

Vi er overbevist om at dette vil bli spennende, utfordrende og givende verv for de som blir valgt.  Gode lønnsbetingelser og praktisk tilrettelegging gjør at verv som leder eller nestleder skal være mulig å fylle uansett hvor i vårt store fylke du er bosatt.  Det ytes også møtehonorar til fylkesstyremedlemmer.

Om du har lyst til å stille som kandidat til verv som fylkesleder, nestleder eller fylkesstyremedlem, må du fylle ut en villighetserklæring og du må bli foreslått av et annet NSF-medlem i Innlandet.  Forslagsstiller må begrunne og signere, og forslaget må være nominasjonskomiteen i hende innen 28. februar 2020.

Pr. 28. februar ca. kl. 1330 er følgende kanidater foreslått:

Grip muligheten til å være med og utforme et nytt og enda mer slagkraftig NSF.

Forslagsskjema og villighetserklæring:

Forslagsskjema og villighetserklæring - INNLANDET - 2020.doc

Her finner du litt mer informasjon om kandidatene:

Nominasjon_-_Innlandet_-_2020_-_foreslåtte_kandidater_pr__280220 kl. 1330.pdf