- Ber om snarlig møte med Høie

Av NSF, 09.12.2019

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF har i dag skrevet brev til helseministeren og bedt om et møte for å drøfte den alvorlige situasjonen i luftambulansetjenesten. – Vi er bekymret for våre medlemmers situasjon, sikkerhet og tilbud for befolkningen, sier Larsen i brevet.

Også Arbeidstilsynet og Luftfartstilsynet er kontaktet av NSF.

- Vi får tilbakemeldinger fra medlemmer at de opplever at det er forbundet med frykt å gå på jobb om bord i flyene. Denne frykten forsterkes i dag av at Flygerforbundet har sendt en bekymringsmelding til Luftfartstilsynet, sier Lill Sverresdatter Larsen.

NSF-lederen har også sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet. – Tilsynet må vurdere om arbeidsforholdene er slik at lovens krav er oppfylt.

 Til sist er også Luftfartstilsynet adressert om den alvorlige situasjonen. – NSF vet at det er strenge sikkerhetskrav i luften, men likevel tar vi de meldinger vi får som et sterkt signal om at det er grunn til å se ekstra nærme på sikkerheten fremover. Vi ber om å bli holdt løpende orientert om Luftfartstilsynets vurderinger og eventuelle tiltak slik at vi kan trygge våre medlemmer, heter det i brevet.