Ny nominasjonskomite for NSF Oppland og NSF Hedmark er valgt

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 02.12.2019

Under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark og NSF Oppland i november, ble det valgt felles nominasjonskomite.  Komiteens oppgave er  å sørge for valg av nytt fylkesstyre for NSF Innlandet 2020 - 2023

Fylkets nominasjonskomite skal, på bakgrunn av innkomne forslag, vurdere og prioritere kandidatene for så å avgi innstilling til valg av fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyre for NSF Innlandet.  Komiteen ivaretar også de valgtekniske funksjoner, med assistanse fra fylkeskontorene.  Komiteen består av leder Frida Canestedt, nestleder Liv Haugli, medlemmene Monica Berg, Åsmund Gravdal, Andrea Holmestad og Line Nerem, 1. varamedlem Marian Eriksrud og varamedlemmene Monica Bakken, Elisabeth Rosenvinge, Nina Lien, Line Hauan og Marius Johansen.