Still som delegat på fylkesmøtet!

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 06.12.2019

Hvis du vil være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Innlandet 2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 30. mars. 

Ta kontakt med din egen hovedtillitsvalgte og gi beskjed om det så snart som mulig.  I alle hovedtillitsvalgtområder skal det arrangeres medlemsmøte med valg en eller annen gang før utgangen av februar 2020. 

For de av våre medlemmer som ikke er en del av et etablert hovedtillitsvalgtområde og for ikke-yrkesaktive medlemmer, blir det arrangert valg av delegater på fylkeskontoret til NSF Oppland, Bjørnsonsgate 5, Gjøvik, den 5. mars.  

Selve fylkesmøtet avholdes 30. mars 2020 på Scandic Lillehammer Hotel. 

Ta kontakt med fylkeskontoret om du har spørsmål vedr. valgene og/eller fylkesmøtet.