Vil du være en del av NSF Vikens fylkesstyre 2020 - 2023?

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 10.12.2019

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Viken?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020. Nå er det åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike vervene.  Ønsker du å stille til valg, må du få noen til å foreslå deg.

Som medlem av fylkesstyret i NSF Viken får du være med på å utforme og gjennomføre NSFs politikk i det nye fylket. Er du engasjert i fag-, interesse- og/eller samfunnspolitikk og ønsker å påvirke gjennom NSF, er det en fin mulighet for å få utløp for dette.

Fylkesleder og to nestledere er verv som frikjøpes av NSF, det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket.

Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

Nominasjonskomiteen er satt sammen av to medlemmer fra hvert av de gamle fylkene og er valgt av de hovedtillitsvalgte. De håper på mange innspill og forslag til kandidater som kan bekle de ulike vervene. Grunnet omorganiseringsprosess, kalt OU-prosessen, i organisasjonen er denne valgperioden på 3 år. Fra og med 2023 vil man være inne i normal "rytme" med fire års periode. 

I henhold til NSFs vedtekter er det ikke anledning til å foreslå seg selv. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg. Du kan kun stille til valg om du er medlem i NSF og du kan kun foreslås av andre medlemmer i NSF.

Foreslåtte kandidater må si seg villig til å stille til valg gjennom å skrive under på en villighetserklæring der det også står hvem som er forslagsstiller.  Nominasjonskomiteen ber om at skjemaet fylles ut elektronisk/på PC før det skrives ut og signeres, for deretter å scannes eller sendes som bilde til adressen som er oppgitt på skjemaet. Det bes også om at skjemaet sendes i word-format. Dette for å kunne lage et godt saksfremlegg til delegatene på fylkesmøtet som skal stemme på de ulike kandidatene.

Frist for innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020. Nominasjonskomiteen vil deretter fremme sin innstilling innen 12. mars.

Det nye fylkesstyret velges av delegatene under NSF Vikens fylkesmøte 26.mars 2020. Styret, inkludert fylkesleder og to nestledere tiltrer sine verv i det fylkesmøtet blir avsluttet.

NSF Vikens nominasjonskomite består av følgende:

Fra Østfold er det:

- Anne Kierulf-Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Sarpsborg kommune. Hun kan treffes på mob. 41902070 og e-post anne-kierulf-jacobsen@sarpsborg.com

- Ylva Martinsen, tillitsvalgt i Fredrikstad kommune. Hun kan treffes på mob. 90657819 og e-post ylma@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer er:

- 1. vara Hanne Rogstad. Hun kan treffes på mob. 97719582

- 2. vara Edel Bruun Bastøe. Hun kan treffes på mob. 41449414

Fra Buskerud er det: 

- Hege Haugen (Øvre Eiker kommune)

- Espen Bjørkenes (Vestre Viken/Drammen sykehus)

 Vara medlemmer:

  1. vara Anne Grete Bjaaland (Vestre Viken/Bærum sykehus)
  2. vara Siri Meyer (USN campus Drammen)

 

Fra Akershus er det:

Camilla Andresen (Skedsmo kommune)

Turid Mathisen (A-hus)

Varamedlemmer:

1. Vara Marianne Mork (Vestby kommune)

2. Vara Linn Næsland (Sunnaas sykehus)