Valg utsatt Fylkesmøte 2020

Av Trine Bruseth Sevaldsen, 11.12.2019

Fylkesmøtet i NSF Møre og Romsdal 2020 skal velge ny fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer/ varamedlemmer.

 

 23. - 24.mars 2020 skal det være fylkesmøte i Molde. Delegatene på møtet skal velge fylkesleder, nestleder og medlemmer/ varamedlemmer til fylkesstyret i NSF Møre og Romsdal.

 Landsmøtet 2019 vedtok at nestleder i NSF Møre og Romsdal skal frikjøpes 100 %, i tillegg til fylkesleder. Fylkesstyrene ble også utvidet med 2 medlemmer og varamedlemmer.

Fylkesleder og nestleder er verv som frikjøpes av NSF, det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket.

Fylkesleder og nestleder vil ha oppgaver knyttet til fylkeskontorets drift i forhold til politikk/ politiske vedtak, handlingsplan og overordnede målsetninger.

Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

 

Fylkesstyret i NSF i Møre og Romsdal skal fra 2020 bestå av:

fylkesleder, nestleder, 7 medlemmer og 7 varamedlemmer.

 Valgperioden er på 3 år, fra 2020 – 2023, ref Forbundsstyresak 25/2019: Lokal nominasjonsprosess for valg 2020

 

Alle NSF`s medlemmer i Møre og Romsdal er valgbare og det er opp til de ulike organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer i NSF å foreslå kandidater til valg. Med organisasjonsledd menes: et hovedtillitsvalgtområde, fylkesstyre og faggrupper. Kandidatene må være forespurt og sagt seg villig. Kandidater til medlem i fylkesstyret er også å anse som kandidat til varamedlem.

 

Styret inkludert fylkesleder og nestleder tiltrer sine verv i det fylkesmøtet blir avsluttet.

 

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG PÅ KANDIDATER ER : 23. FEBRUAR 2020 ref:

Forbundsstyresak 116/2019: Dispensasjon fra vedtektene om gjennomføring av valg

 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal har gitt nominasjonskomiteen lokal dispensasjon i forbindelse med overholdelse av frister, vedtatt 9/12-19.

Forslag på kandidater skal begrunnes av forslagsstiller og det skal foreligge en utfylt og underskrevet villighetserklæring. Det er ikke anledning å foreslå seg selv. Dette gjelder også for nåværende medlemmer av fylkesstyret.

Villighetserklæringen ligger som vedlegg i mailen.

Nominasjonskomiteens innstilling til de ulike valgene vil bli offentliggjort 16.mars 2020.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nominasjonskomiteens leder:

Anita Hellevik Magerholm anita.hellevik.magerholm@alesund.kommune.no ev mobil: 971 13 959