Ber om fortgang

Av NSF, 12.12.2019

Norsk Sykepleierforbund har i dag vært i møte med det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal se på fremtidig drift av luftambulansetjenesten.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og flysykepleier Kristina Nytun ga klokkeklar beskjed om at det offentlige må overta denne livsviktige tjenesten. Det ble også fremhevet betenkeligheten ved at det offentlige ikke selv har den fulle kontrollen over det man har et sørge-for ansvar for.

– Grensen er nådd og den fristen som er satt for utvalgets arbeid må fremskyndes vesentlig, sa Sverresdatter Larsen.

Ekspertutvalget ledes av Sven Ole Fagernæs. Torsdagens møte foregikk på Gardermoen. NSF vil følge saken nøye fremover, og skal så snart det er mulig møte helseministeren i sakens anledning.