Fylkesmøtet 2020 velger nytt fylkesstyre for NSF Vestfold og Telemark

Av Cecilie Hofstad Opheim, 13.12.2019

Landsmøtet i november besluttet en ny struktur for NSF, som innebærer at vi går fra å ha 19 fylkesledd til 11 fylkesledd. For Telemark sin del betyr det at vi slås sammen med Vestfold, og sammen blir vi NSF Vestfold og Telemark – fra 1. april 2020.

 

En viktig oppgave for deg som medlem er å foreslå kandidater, og stille som kandidat til et eller flere verv i det nye fylkesstyret, som etter nye vedtekter skal bestå av én 100% frikjøpt leder, én 100% frikjøpt nestleder, og 7 styremedlemmer. I tillegg velges det 7 varamedlemmer til styret. Fylkesstyret vil i tillegg bestå av to studentrepresentanter og to faggrupperepresentanter, men de velges på andre arenaer.

Frist for å sende inn forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring til fylkesleder-, nestleder- og styremedlemsvervene er 29. februar. Forslag sendes til vår e-postadresse post.vestfold@nsf.no

En annen viktig oppgave fremover er å stille som, og velge delegater fra Telemark, som stiller på fylkesmøtet for å velge nytt fylkesstyre. I Vestfold gjør de det samme. Delegatene fra Vestfold og Telemark møtes til felles fylkesmøte på Farris Bad i Larvik de to siste dagene i mars 2020. Det må påregnes overnatting. Alle kostnader til reise, kost og losji dekkes av NSF. Påmeldingsfrist er satt til 20. februar, og det betyr at absolutt siste frist for å avholde valg av delegater er 20. februar, eller helst litt før. Mer informasjon om dette blir sendt til hovedtillitsvalgte.

Villighetserklæring