Vil du være en del av NSF Agders fylkesstyre 2020-2023?

Av Ragne S.T. Quinteros, 13.12.2019

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller fylkesstyremedlem i NSF Agders fylkesstyre? Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

På landsmøte i november ble det vedtatt at NSF fortsatt skal følge fylkesgrensene for organisering av fylkeskontor. Dette medfører at fra 1.04.2020 blir NSF Aust-Agder og NSF Vest-Agder til NSF Agder!

På neste års fylkesmøte skal det velges fylkesleder, nestleder, åtte medlemmer og åtte varamedlemmer som til sammen skal utgjøre NSF Agders fylkesstyre.  Nominasjonskomiteen ble valgt på HTV konferanse 27.november, og de håper på mange innspill og forslag til kandidater som kan bekle de ulike vervene. Grunnet OU-prosess i organisasjonen er denne valgperioden på 3 år, fra og med 2023 vil man være inne i normal "rytme" med fire års periode. 

Fylkesleder og nestleder er verv som frikjøpes av NSF, det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket.

Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

I henhold til NSFs vedtekter er det ikke anledning til å forslå seg selv. Foreslåtte kandidater må si seg villig til å stille til valg gjennom å skrive under på en villighetserklæring der det også står hvem som er forslagsstiller.  Nominasjonskomiteen ber om at skjemaet fylles ut elektronisk/på PC før det skrives ut og signeres for deretter å scannes eller sender som bilde til adressen som er oppgitt på skjemaet. Villighetserklæring - ledernestleder og fylkesstyremedlemmer -NSF Agder (1)

Frist for innsending av villighetserklæring er 25.februar 2020.

Det nye fylkesstyret velges av delegatene under NSF Agders fylkesmøte i Arendal 25.-26.mars 2020. Styret, inkludert fylkesleder og nestleder, tiltrer sine verv i det fylkesmøte blir avsluttet.