Medlemskontakten nr. 2 2019

Av Inger Stulen, 13.12.2019

Her kan du blandt annet lese om landsmøtet 2019, valg av ny fylkesleder og nytt fylkesstyre for Vestfold og Telemark i 2020 og mye mer

Beklageligvis har det sneket seg inn to feil:

Under "Lokale faggruppeledere" på s. 30, skal det stå Helsesykepleier og ikke Helsesøster og under hovedtillisvalgte for Staten på side 31, skal det stå Universitetet i Sørøst Norge og ikke Høgskolen i Sørøst Norge.

Medlemskontakten nr. 2 2019