Fylkesmøtet 2020 velger nytt fylkesstyre for NSF Vestfold og Telemark

Av Morten Falkenberg, 13.12.2019

Landsmøtet i november besluttet en ny struktur for NSF, som innebærer at vi går fra å ha 19 fylkesledd til 11 fylkesledd. For Vestfolds del betyr det at vi slås sammen med Telemark, og sammen blir vi NSF Vestfold og Telemark – fra 1.april 2020.

En viktig oppgave for deg som medlem er å foreslå kandidater, og stille som kandidat til et eller flere verv i det nye fylkesstyret, som etter nye vedtekter skal bestå av én 100% frikjøpt leder, én 100% frikjøpt nestleder, og 7 styremedlemmer. I tillegg velges det 7 varamedlemmer til styret. Til sammen 16 personer skal velges til de ulike verv. Fylkesstyret vil i tillegg bestå av to studentrepresentanter og to faggrupperepresentanter, men de velges på andre arenaer.

Frist for å sende inn forslag på kandidater til fylkesleder-, nestleder- og styremedlemsvervene er 29.februar 2020. Forslag sendes til vår e-postadresse post.vestfold@nsf.no.

En annen viktig oppgave fremover er å stille som, og velge delegater fra Vestfold, som stiller på fylkesmøtet for å velge nytt fylkesstyre. I Telemark gjør de det samme. Delegatene fra Vestfold og Telemark møtes til felles fylkesmøte på Farris Bad i Larvik de to siste dagene i mars 2020. Det må påregnes overnatting. Alle kostnader til reise, kost og losji dekkes av NSF. Påmeldingsfrist er satt til 20.februar, og det betyr at absolutt siste frist for å avholde valg av delegater er 20.februar, eller helst litt før. Mer informasjon om dette blir publisert på denne siden, som vedlegg nedenfor.

Forslag på kandidater til delegat fra områder som ikke har egen HTV, sendes også til post.vestfold@nsf.no.

Villighetserklæring og forslagsskjema

Oppdatert pr 14.01.2020: Informasjon om valg av delegater og forslag til kandidater til nytt fylkesstyre