Still som delegat på NSF Vikens fylkesmøte!

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 16.12.2019

Vil du være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Viken for perioden 2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 26. mars. Fylkesmøtet holdes på Høyres Hus i Oslo 26. mars.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt og gi beskjed om at du ønsker å stille som kandidat til delegatvalget så snart som mulig.  I alle hovedtillitsvalgtområder skal det arrangeres medlemsmøte med valg av delegater før utgangen av februar 2020. Hvor mange delegater hvert hovedtillitsvalgtområde har, avgjøres av hvor mange medlemmer det er. 

Eget valg av delegater blant ikke-yrkesaktive medlemmer

For medlemmer som ikke er en del av et etablert hovedtillitsvalgtområde og for ikke-yrkesaktive medlemmer, blir det arrangert valg av delegater på fylkeskontoret til NSF Østfold i Kirkegt. 63 i Sarpsborg 2. mars.  Frist for å foreslå delegater er 1. februar. Forslag på kandidater sendes på e-post til ostfold@nsf.no. Liste over foreslåtte delegater blir lagt ut på www.nsf.no/ostfold 3. februar.