Nina Kristin Aarstad er tildelt sykepleierprisen for 2019

Av Ingunn Holtklimpen, 17.12.2019

Sykepleierprisen skal fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunn. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og stimulere til et godt og inspirerende undervisningsmiljø for sykepleiestudenter.

Norsk Sykepleierforbund Oppland deler årlig ut sykepleierpris. Juryens begrunnelse for årets pris er:

Vi trekker spesielt frem innsatsen for å gi sykepleiestudenter en best mulig faglig praksis av høy kvalitet i Søndre Land. Hun har lagt arbeid i kontinuerlig forbedring og videreutvikling av intern veileder «Veileder for siste års -studenter i hjemmesykepleien» for kunne gi studentene og primær veiledere et godt arbeidsverktøy for begge parter under praksisperioden. Og hun har tatt initiativ til å sette tilbud og organiseringen av praksisukene i system.

Har vært pådriver for stadig forbedring av hjemmesykepleien som praksissted ved å prøve ut ulike måter å organisere gode læresituasjoner og praksis dager på. Nye ideer er iverksatt etter kontinuerlig evaluering sammen med studenter som er ferdig med praksisen sin og deres veiledere. Dette har medført at hjemmesykepleien har utviklet et høyt faglig læringsmiljø med god kvalitet for studenter i praksis i kommunehelsetjeneste.

Nina har vært pådriver for økt kompetanse hos de ansatte i forhold til veiledning av studenter, blant annet ved å prøve ut SVIP modellen i hjemmesykepleien. Med dette har nå snart alle sykepleiere i hjemmesykepleien tatt studiet– «veiledning i kommunehelsetjenesten». 

Forslagstiller nevner at hennes positivitet, brennende engasjement for faget og spesielt for sykepleiestudenter, evne til å dele faglig kunnskap med ansatte, studenter og andre, samt hennes bidrag til å heve kvaliteten på sykepleietjenesten og praksisen til studentene i kommunehelsetjenesten, gjør henne verdig til å bli årets sykepleier 2019. Hennes tanker og verdier er i tråd med Florence Nightingales ånd, men i en moderne versjon tilpasset dagen samfunn og utvikling.