Valg av delegater til NSF Trøndelag sitt Fylkesmøte 2020.

Av Guro Strugstad Jenssen, 17.12.2019

Denne kunngjøringen gjelder alle ikke-yrkesaktive medlemmer, og alle medlemmer som er i arbeid, men ikke tilhører et etablert hovedtillitsvalgtsområde ved sin arbeidsplass/virksomhet. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som vil være med å påvirke NSF som organisasjon til å stille som delegat til fylkesmøtet! Fylkesmøte arrangeres 25-26.mars på Scandic Hell Hotell. 

Kontakt ditt fylkeskontoret for informasjon;

Telefon: 99402409, og spør etter fylkeskontoret i Nord-Trøndelag. 

Valget gjennomføres enten elektronisk, på medlemsmøte, ved fremmøte på fylkeskontoret eller som en kombinasjon av disse fremgangsmåtene. 

Liste over foreslåtte delegater blir lagt ut på fylkets nettsider straks fristen for å foreslå delegater er utløpt. Listen vil også være tilgjengelig på det enkelte fylkeskontor.

Frist for å foreslå kandidater er 24.januar, og valg av delegater gjennomføres senest 21.februar.