– Glad for at Bent Høie har lyttet

Av NSF, 18.12.2019

– Vi er glade for at helseministeren nå setter inn ekstra ressurser i luftambulansen for å sikre helsehjelp til befolkningen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Nå har Bent Høie lyttet til fagfolka, og det viser en helseminister som lar prestisje vike for fornuft. Det viser hvor viktig det er å ha et samfunn der det er muligheter for dialog og samspill mellom myndighetene og de som faktisk er der ute og vet hva som er realiteten, fagfolka.

– Jeg er stolt av våre sykepleiere i luftambulansetjenesten, og de har åpenbart gjort inntrykk på Høie i møter med ham. Og da er jeg glad for at vi har en minister som tar deres erfaringer og råd på alvor.

Til tross for at regjeringen nå setter inn tiltak er det likevel Norsk Sykepleierforbunds holdning at anbud, operatørskifter og kommersielle interesser ikke er forenlig med den beste styring, kvalitet og tilgjengelighet av en så kritisk del av helsetjenesten. Norsk Sykepleierforbund mener at selv om tiltak nå settes inn må ekspertutvalget som er nedsatt av Høie fremskynde sin konklusjon vesentlig. 

– Vi må kunne forvente at Babcock innen rimelig tid vil få tilbudet sitt oppe og gå. Men det underliggende problemet er der fortsatt – vi må ikke sette luftambulansen ut på anbud, avslutter Lill Sverresdatter Larsen.