Støtter forslag om felles lovverk for tvang

Av NSF, 17.12.2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert høringsinnspill om tvangsbegrensningsloven, og er positiv til å ha ett felles lovverk for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

I høringsinnspill til "NOU 2019 – Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten" stiller NSF seg positive til å ha ett felles lovverk for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

Vil trenge investeringer

Samtidig mener Sykepleierforbundet at oppfølging av forslag til nasjonalt lovverk for bruk av tvang vil innebære betydelige ressurskrevende investeringer i tjeneste og kontrollinstanser når det gjelder kompetanse, arkitektur, kultur, ledelse, organisering og systemer, både humant og teknologisk. Videre mener NSF det er nødvendig å se hensyn til både pasient og ansatte i sammenheng med at lovgivningen må være tilrettelagt slik at både pasienten og samfunnsvernet ivaretas.

NSF har i sitt høringssvar valgt å kommentere utvalgets hovedforslag både i et profesjons- og tjenesteperspektiv. Dette innbefatter de ansattes arbeidsmiljø, og nødvendigheten av etablerte trygge, forsvarlige og omsorgsfulle tjenestetilbud til pasient, brukere, pårørende. 

Les hele høringssvaret her.