Studentkonferanse om helsefremmende arbeid

Av Nsf Finnmark, 19.12.2019

Tirsdag 17.desember holdt tredjeårs sykepleierstudenter ved UiT- campus Hammerfest, en konferanse om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsesektoren.

Tredjeårs sykepleierstudenter ved UiT Hammerfest arrangerer hvert år en studentkonferanse. "Helsefremmende arbeid" er det overordnede temaet og konferansen har i år fått navnet «Helsefremmende arbeid – fordi vi bryr oss». Det er opp til studentene selv å finne ut hva de ønsker å fordype seg i og presentere for publikum, innenfor dette temaet.  

Selve prosjektet begynte med gruppeinndeling i september - før studentene dro ut i en åtte ukers lang praksisperiode. I løpet av praksisperioden utformet studentene en problemstilling som de skulle fordype seg i. Studentene ble igjen på praksistedet i èn uke etter endt praksisperiode for å jobbe med prosjektet,  og fikk dermed et godt grunnlag for det videre arbeidet fram mot konferansen. 

Sykepleiefaget er i stadig utvikling, og gjennom et prosjekt som dette lærer studentene om fagutvikling og hvordan det er å ta del i dette.

Under konferansen ble de ulike prosjektene presentert av studentene. I tillegg hadde de hengt opp postere de hadde laget i lokalet, og det var rom for å stille spørsmål og for diskusjon rundt temaene som ble presentert.

Det var totalt åtte grupper som hadde framlegg av sine fordypningsprosjekt. Noen av de prosjektene som ble presentert var blant annet personsentrert fysisk aktivitet, tillitsskapende arbeid, søvn- og søvnhygiene og sosial deltakelse. I tillegg har tre studenter vært på utveksling i Danmark og de delte sine erfaringer med publikum. De fikk også testet dansk-kunnskapen med en quiz. 

Den siste og niende gruppa bestående av 11 studenter, hadde selve konferansen som prosjekt. De planla alt til den minste detalj og fikk gjennom hardt arbeid til å arrangere konferansen slik de ønsket.

For å arrangere konferansen har de vært avhengig av sponsorer, og responsen på sponsorforespørslene har i følge arrangørene vært helt fantastiske. Studentene er veldig takknemlige og ønsker å rette en takk til alle som har gitt sitt bidrag.

Studentene ønsker også å takke lærerne for råd, veiledning og hjelp, slik at gjennomførelsen av konferansen kunne skje på best mulig måte.

Fylkeskontoret deltok på deler av arrangementet, men har i tillegg innhentet  bilder og informasjon om prosjektet fra sykepleierstudent Edel Marlèn Taraldsen.