Oversikt over heltid og deltid i Buskerud 2019

Av Trude Hansen, 19.12.2019

Her finner du oversikt over heltid og deltid blant sykepleiere som jobber i turnus i Buskerud. 

Hovedtillitsvalgte i kommunene og sykehusene i Buskerud har sendt inn tall som viser antall sykepleiere i heltid og deltid. I vedlagt presentasjon finner du oversikt over antall heltid og deltid. Det er de stedene hvor vi har mottatt tall fra hovedtillitsvalgt hvor vi har oversikt.

Der hvor vi har laget en sammenligning fra tidligere år, er med bakgrunn i tidligere mottatte tall.

Tusen takk til alle dere som gjør jobben og sender tall til fylkeskontoret.

Med tanke på den sykepleiermangelen som er, så viser disse tallene at det er mye å hente rundt det å få flere sykepleiere i fulle stillinger.