Nominasjonskomiteen ønsker kandidater til nytt fylkesstyre 2020-2023

Av Siri Johanne Olsen, 19.12.2019

Om en drøy måned går fristen ut for å melde inn kandidater til NSF Vestland fylkesstyre 2020-2023. Nominasjonskomiteens leder, Terje Årsvoll Olsen, vet det er mange gode kandidater i vårt nye fylke, som snart teller 15000 medlemmer. Han ser frem til å lede arbeidet med å utarbeide en innstilling for fylkesmøtet i mars neste år.

Hvilke roller skal fylles?

Til heltidsverv skal det velges fylkesleder og nestleder. I tillegg skal det velges 8 faste medlemmer og 8 varamedlemmer. Av de 8 faste skal det være 4 fra "gamle" Sogn og fjordane og 4 fra "gamle" Hordaland. Varadelegatene velges på samme måte.  

Hvem kan stille til valg?

- Alle NSF-medlemmer i Vestland som er opptatt av hvordan samfunnspolitikk, fagpolitikk og interessepolitikk kan utøves til beste for sykepleierne og sykepleiefaget. De er det mange av! Det kan være en fordel at kandidatene har kjennskap til NSF`s vedtekter og prinsipprogram, men dette er på ingen måte en forutsetning da opplæring vil bli gitt. Kandidatene må bli foreslått av minst et annet NSF-medlem, og de må fylle ut et villighetsskjema med forslagsstillers begrunnelse. Se vedlegg.

Her kan du også lese mer om hvordan du går frem for å foreslå kandidater:

Vil du være en del av NSF Vestlands fylkesstyre 2020-2023?

Hvordan vil komiteen arbeide frem mot valget?

- I første omgang vil vi oppfordre medlemmer om både å foreslå kandidater og selv stille til valg. Når det gjelder de to heltidsvervene, blir det intervjuer/Skype-møter med kandidatene. 
For fylkesstyrekandidatene planlegges det gruppeintervjuer. Evne til samarbeid er sentralt i et styreverv.
Nominasjonskomiteen ønsker å få inn kandidater som gjenspeiler mangfoldet i medlemsmassen, både faglig, aldersmessig og kulturelt.
Det er viktig at "nye" NSF Vestland blir et kompetent og representativt fylkesstyre også i årene fremover.

Vårt mål er å ha innstillingen klar til 9. mars.