Fagdag for medlemmer 2020 - avlyst pga Covid-19

Av Arnold Måsøval-Jensen, 28.02.2020

NB! Pga Covid-19 situasjonen avlyser vi fagdagen vår 19. mai 2020!   

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4833676/10502