Nordisk utdanning i smittevern og sykehushygiene

Av Arnold Måsøval-Jensen, 20.12.2019

Dette er en oppdragsutdanning på initiativ av Nordisk Ministerråd og er åpen for søkere fra de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Den startet høsten 2019.

Lenken under gir mer informasjon om utdanningen.

https://biomedicine.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning/smittskydd