Smittevern konferanser 2020

Av Arnold Måsøval-Jensen, 20.12.2019

Oversikt (ikke komplett) over konferanser i 2020, se lenker for mer informasjon.