JULEHILSEN FRA FYLKESKONTORET I AKERSHUS

Av Ragnhild Hegg, 20.12.2019

Kjære medlemmer og tillitsvalgte!

Det er med et visst vemod jeg kan konstatere at dette er den siste julehilsen som kommer fra Akershus fylkeskontor. Fra 01.04.2020 blir Østfold, Buskerud og Akershus et felles fylkeskontor, NSF Viken.

Men så er det jo sånn at når en dør lukkes så åpnes det en annen. Det nye fylkeskontoret har klare ambisjoner om å bli enda bedre på å følge opp tillitsvalgte og medlemmer. Vi blir flere ansatte som til sammen utgjør en formidabel kompetanse.

Den viktigste ressursen for NSF er de tillitsvalgte. De er NSFs ansikt utad og de er den medlemmene oppfatter som NSF. I året som har gått har alle som en stått i små og store utfordringer som er løst i tråd med lov og avtaleverk og med blikk på NSFs politikk. Vi er takknemlig for at dere tillitsvalgte står på for at medlemmene skal få gode arbeidsforhold og for at pasienter og befolkning skal få de best mulige tjenestene. Jeg er stolt av å være fylkesleder for så tydelige, modige og stolte tillitsvalgte.

Noen skal ha fri i julen, men mange av dere medlemmer skal passe på at de som er avhengig av oss skal få det de trenger av observasjon, vurderinger og tiltak også gjennom høytiden. Takk for at dere tar ansvaret!

Uansett om dere er på jobb eller ikke så ønskes dere en fredelig og god jul og alt godt for det nye året!

Med fredelig julehilsen, 

Ragnhild, fylkesleder

Gunn Marit, Grete, Lone og Elin - rådgivere på fylkeskontoret