Julehilsen og siste nytt om NSF Viken

Av Linda Lavik, 20.12.2019

Forbundsstyret har vedtatt av NSF Vikens fylkeskontor skal være i Oslo. Nå søker vi etter gode kandidater både til politiske verv, delegater til fylkesmøtet og søkere til nyopprettet stilling som administrativ leder i NSF Viken.

Fylkesstyret i Buskerud uttalte i sin høringsuttalelse:

NSF Buskerud vil anbefale forbundsstyret å bevare dagens tre kontorer til vi vet resultatet av Stortingsvalget høsten 2021 og om stortingets nye flertall vil beholde Viken videre.

På forbundsstyretmøte 4. desember ble følgende bestemt:

Forbundsstyret behandlet og fattet vedtak om plassering av fylkeskontor i de nye fylkene fylkesvis. Forbundsstyret vedtok  følgende plassering av fylkeskontor i de nye, sammenslåtte fylkene fra 1.4.2020:

  • Fylkeskontoret for NSF Troms og Finnmark plasseres i Tromsø
  • Fylkeskontoret for NSF Trøndelag plasseres i Trondheim
  • Fylkeskontoret for NSF Vestland plasseres i Bergen
  • Fylkeskontoret for NSF Agder plasseres i Kristiansand
  • Fylkeskontoret for NSF Vestfold og Telemark i Porsgrunn
  • Fylkeskontoret for NSF Viken plasseres i Oslo
  • Fylkeskontoret for NSF Innlandet plasseres i Hamar   

Forbundsstyret understreker betydningen av at hvert fylkeskontor, uavhengig av beliggenhet, leverer likeverdige tjenester til medlemmer og tillitsvalgte i hele fylket. 

 

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Viken? Nå er det åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike vervene. Frist for å foreslå kandidater er 25. februar.

Det er valgt nominasjonskomite som skal innstille til valgene. Det er valgt 2 personer fra hvert av de nåværende fylkene, som utgjør nominasjonskomiteen. De skal komme med innstilling 2 uker før fylkesmøtet.

Fylkesmøtet skal avholdes i Høyres Hus i Oslo torsdag 26. mars 2020. På fylkesmøtet deltar delegater som er valgt ute i hovedtillitsvalgtsområdene (kommuner, sykehus, private virksomheter mm). NSF Buskerud vil være representert med ca 90 delegater. Tilsammen vil det være 250 - 300 delegater på fylkesmøtet.

Dersom du ønsker å være delegat til fylkesmøtet, kan du ta kontakt med din hovedtillitsvalgt og etterspørre når det skal velges delegater fra din virksomhet.

Det blir eget valg av delegater blant ikke-yrkesaktive medlemmer. For medlemmer som ikke er en del av et etablert hovedtillitsvalgtsområde og for ikke yrkesaktive medlemmer, blir det eget valg. Det kommer mer informasjon til dere etter jul.

Det er ledig stilling som administrativ leder i NSF Viken. NSF har opprettet flere administrative lederstillinger for de nye fylkene. Vi søker etter gode kandidater til stillingen som administrativ leder i NSF Viken. Mer informasjon finner du på www.sykepleienjobb.no

Mer informasjon om NSF Viken kommer etterhvert, så følg med på nettsiden.

Vi som jobber på NSF Buskeruds fylkeskontor ønsker alle medlemmer og gode samarbeidsparter en riktig god jul og et godt nytt år.

En spesiell takk til alle tillitsvalgte som har stått på for medlemmene ute på de enkelte arbeidsplasser i hele 2019. Dere er gull verdt!

En spesiell hilsen og takk til alle dere som sørger for gode helsetjenester til Buskeruds innbyggere gjennom jule- og nyttårshelgen!