SADE 2020

Av Therese Kristin Havnsund, 31.12.2019

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) kurset arrangeres årlig i januar, i 2020 er København vertsbyen. 

 

https://www.sade.dk 

 

SADE (stiftet 1982) er en «organisasjon» for endoskopører og andre med interesse for endoskopi og fordøyelsessykdommer fra Sverige, Danmark og Norge. Målsettingen er å:

- fremme interesse, kunnskap, undervisning og forskning innen endoskopi.

- støtte samhandling og samarbeid mellom endoskopienhetene i de Skandinaviske land

- støtte og fremme samhandling med sykepleiere og assistenter fra endoskopienheter

- organisere kurser og opplæringsprogrammer nasjonalt, skandinavisk og i samarbeid med European     Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).

Styret i SADE består av seks medlemmer, to leger fra hvert land og utnevnes av medlemslandene. De norske styremedlemmene er for tiden Khanh Do-Cong Pham, Haukeland Universitetssykehus og Christian Rushfeldt, Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Deltakelse ved SADE kurs er faglig nyttig og inspirerende for alle oss sykepleiere som arbeider ved en endoskopienhet. Kurset består av to dager med teori og tre dager med praksis for dem som ønsker det. Tradisjonelt sett har det, i motsetning til legene, dessverre vært liten deltakelse av sykepleiere ved de praktiske dagene. Her bør vi får til en holdningsendring! Finn et sykehus dere ønsker å hospitere ved og meld dere på. I København er det mange muligheter. En kan også hospitere ved sykehus i Norge, Sverige eller andre steder i Danmark.

Ved deltakelse på et slikt kurs får en, i tillegg til faglig påfyll, bli kjent med hyggelige kolleger fra de andre Skandinaviske land. Erfaringer, tips og ideer kan utveksles.

Jeg håper vi er mange sykepleiere fra Norge som kan møtes i København. Frist for tidlig påmelding er lengst forbi, men det er mulig for etternølere å melde seg på. En kan søke økonomisk støtte fra faggruppen vår og NSF.

For faggruppen NSF/FSG

Wenche Brattebø Fenne