Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 23.mars 2020

Av Vigdis Haugan, 01.01.2020

Godt Nytt År! Medlemmer av NSFVGO innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 23.03.2020 for valg av faggruppeleder.

I forbindelse med fagkonferansen 23.-24.mars vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling for valg av leder for faggruppen og varamedlem til styret fram til neste ordinære valg i 2021. Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til ledervervet, varamedlem og til verv som styremedlem dersom en av de nåværende medlemmene i styret blir valgt til leder. Forslag sendes valgkomiteens leder Bjørg Ranang, bjorg.ranang@nsf.no