Godt nytt år

Av Nina Horpestad, 06.01.2020

2020 er her og vi er gått inn i ett nytt tiår. Dette er tiden for forsetter og nye mål, enten det handler om å trene mer, berike opplevelsene eller å spise sunnere. 

2020 er et spesielt år og vi sykepleiere har et bestemt ønske om at vi må prioriteres fra våre bevilgende myndigheter. Vi har nemlig gått inn i året som skal være sykepleiernes og jordmødrenes år. Ett vedtak som Verdens helseorganisasjon (WHO) kan være stolt av og som absolutt vil vise hvilken kraft og energi sykepleierne og jordmødrene gir til helsetjenesten.

Ett av målene i dette året er å øke og forbedre spredningen av effektiv og innovativ sykepleiepraksis.    Det er ikke til å legge skjul på at helsetjenestene er i rask endring. Mye til det gode for pasienter og pårørende. Dette medfører også at helsetjenesten har krav om å levere effektive og kunnskapsbaserte helsetjenester til befolkningen. I ett mål hvor vi ha frem spredning av effektiv og innovativ sykepleiepraksis, kreves økt endringsvilje og evne, samhandlings- og koordinatorkompetanse. Sammen med høy faglig kompetanse vil dette være til beste for pasienten. Dette kan Norge få til gjennom å satse på sykepleierne og jordmødrene, både gjennom å gi høyere finansiell status til sykepleierutdanningen enn det man nå har, og ikke minst sørge for at utdanning av helsepersonell følger Bolongaprosessen i form av gradstruktur(bachelor, Master, phD). Slik situasjonen er nå, er ikke helseministeren i takt med verken WHO, fagmiljøet eller forpliktelsene vi har i forhold til gradsstrukturen.

Dette gjør meg opprørt, spesielt fordi det kan gå ut over pasientbehandlingen. Vi trenger helsepersonell som ser viktigheten av å utvikle og forbedre egen praksis. Vi trenger sykepleiere som har forskningskompetanse i klinisk praksis. Dette skaper bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet. Sykehus er kunnskapsbedrifter med krav om å levere kunnskapsbaserte tjenester fra høyt kompetent helsepersonell. Da er signalene som kom i fjorårets nasjonale helse- og sykehusplan, å gå i feil retning. Hvis Bent Høie ønsker at helsetjenesten skal levere effektive og kunnskapsbaserte tjenester må han gå i takt med tiden og sikre at all spesialisering av sykepleiere blir helintegrerte kliniske masterutdanninger. Alt annet er å holde både sykepleiere og pasienter for narr!

Jeg startet denne bloggen med å nevne at vi har gått inn i sykepleiernes og jordmødrenes år. Mitt ønske for 2020 er nettopp det at Bent Høie dropper signalene sine om at det ikke er så «nøye» at sykepleiere som står med pasientenes liv i hendene, ikke skal sikres en utdanning tilpasset dagens helsetjeneste. Alt annet vil være en stor skuffelse kjære statsråd Høie.

GODT NYTT SYKEPLEIEFAGLIG ÅR!