Sykepleierkongressen - posterpresentasjon - Ny frist

Av NSF

Norsk Sykepleierforbund inviterer til posterutstilling

Har du noe spennende fra ditt fagfelt som du ønsker å presentere? 
Da har du en ypperlig mulighet til å lage posterpresentasjon til Sykepleierkongressen i september. 

I løpet av kongressen ønskes det å vise mangfoldet av sykepleieres fagutvikling og forskning. Posterne blir vurdert av en fagjury og det blir utdeling av flere posterpremier.

Sykepleierkongressen arrangeres hvert fjerde år og er en av de viktigste møteplassene for sykepleiere. 

Under kongressen holdes det over 70 foredrag, i tillegg til en stor utstilling med over 100 postere og mer enn 50 utstillere.

Send oss et kort sammendrag/abstrakt som presenterer enten fagutviklingsarbeid eller forskningsprosjekter.

Mer informasjon og retningslinjer finner du på www.sykepleierkongressen.no

Send abstrakt til: posterK2020@nsf.no

Ny frist for innsending: 1. april 2020.

Med vennlig hilsen

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

www.sykepleierkongressen.no