Delegater til fylkesmøtet 26.4

Av Trude Hansen, 08.01.2020

Alle ikke-yrkesaktive medlemmer  som er registrert som pensjonist, uføretrygdet eller ute av lønnet arbeid og som vil være med å velge nytt fylkesstyre i NSF Viken, oppfordres til å stille som delegat til fylkesmøtet.

På NSF Vikens fylkesmøte, som holdes på Hotel Thon Arena i Lillestrøm 26. mars 2020, skal det velges nytt fylkesstyre for NSF Viken. Der deltar delegater fra hele Viken.

Antall delegater for ikke-yrkesaktive medlemmer er basert på medlemstall for denne gruppen i «gamle» Buskerud pr. 1.1.2020. Antall ikke-yrkesaktive medlemmer ved årsskiftet i Buskerud er: 870. Etter vedtektene kan denne gruppen stille med 10 delegater i fylkesmøtet, og det er også behov for varadelegater.

Til informasjon har flere pensjonister allerede meldt seg som delegat og varadelegat på pensjonisttreffet i desember 2019, så disse er allerede registrert og trenger ikke melde seg på nytt.

Om det etter fristen foreligger flere enn 10 kandidater som stiller som delegat, vil det bli avholdt elektronisk valg. De 10 som får flest stemmer i et eventuelt valg blir delegater og de øvrige settes på varaliste. De som ønsker å være med å stemme på delegater, og som ikke er registrert med e-postadresse i medlemssystemet, må sørge for å registrere e-postadresse innen 1. februar. Dette kan gjøres via min side på www.nsf.no eller ved å ringe 99402409 innvalg 1.  

Frist for å foreslå seg selv eller andre ikke-yrkesaktive medlemmer som delegater og varadelegater er 1. februar.

Forslag på kandidater sendes på e-post til buskerud@nsf.no . Liste over foreslåtte delegater blir lagt ut på nettsiden vår etter fristen er utløpt. 

Kontakt buskerud@nsf.no for mer informasjon.